Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
English to Indonesian
balinese craftsmanship kerajinan tangan bali
balinese craftsmanship
please wait
by Xamux Translate
balinesekb. 1 orang Bali. 2 bahasa Bali. -ks. yang berhubungan dengan Bali.
craftsmanshipkeahlian, kecerdikan