Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
English to Indonesian
cathode kutub negatif
cathode
please wait
by Xamux Translate
cathode activationaktivasi katode
cathode biasprasikap katode
cathode breakdowndadalan katode
cathode dropjatuh-tegangan
cathode emissionpancaran katode
cathode emission efficiencyefisiensi pancaran katode
cathode etchingpengetsaan katode
cathode followerpengikut katode
cathode glowpijar katode
cathode heating timewaktu pemanasan katode
cathode platelempeng katode
cathode ray oscilloscopeosiloskop sinar katode
cathode ray tubetabung sinar katode
cathode rayssinar katode
cathode resistorhambatan katode
cathode sputteringpercikan katode
cathode-clampsengkang katoda
cathode-filamentkawat katoda
cathode-raysinar katoda
cathode-ray lamplampu sinar katoda
cathode
noun
a negatively charged electrode that is the source of electrons entering an electrical device
elektroda bermuatan negatif yang adalah sumber dari elektron memasuki perangkat listrik
source: WordNet 3.0
cathode or negative electrode on
katoda atau elektroda negatif pada
radiometer and studied cathode rays
radiometer dan mempelajari sinar katoda
ultra violet rays cathode rays
ultra violet sinar sinar katoda
having a nickel oxide cathode
yang memiliki katoda oksida nikel
consisting of a cold cathode
yang terdiri dari katoda dingin