English to Indonesian
hyperbole ucapan yang berlebih-lebihan
hyperbole
please wait
by Xamux Translate
hyperbole
noun
extravagant exaggeration
boros berlebihan
source: WordNet 3.0

Kata yang berhubungan

hiperbola

Example(s)

"Gosh, that's hyperbole.
"Wah, itu hiperbola.
you know, at this point it risks hyperbole really easily.
pada titik ini resiko membesar-besarkan sangat mudah.
when faced with such outrageous hyperbole ...
ketika dihadapkan dengan hiperbola semacam itu ...
They're not shy of hyperbole as you can see.
Mereka tidak malu menggunakan hiperbola seperti yang Anda lihat.
So the hyperbole is not actually surprising.
Jadi, penggunaan hiperbola tersebut tidaklah mengejutkan.
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix