English to Indonesian
pronouncement keputusan, pemberitaan
pronouncement
please wait
by Xamux Translate
pronouncement
noun
an authoritative declaration
deklarasi otoritatif
source: WordNet 3.0

Kata yang berhubungan

kaummu, musyrik mekah, pernyataan
for my first pronouncement i
dan sebagai pernyataan pertamaku aku
ask thee for a pronouncement
meminta fatwa kepadamu tentang kalalah
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix