Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
English to Indonesian
subdivided bar chart balok grafik terbagi
subdivided bar chart
please wait
by Xamux Translate
subdividedmembagi lagi
barsebatang, sepotong, palang, tempat untuk minum
chartpeta pelayaran, grafik, tabel, peta