English to Indonesian
waxed
please wait
by Xamux Translate
waxed angrymenjadi marah
waxed paperkertas parafin
waxed
adjective
treated with wax
diobati dengan lilin
source: WordNet 3.0

Kata yang berhubungan

berlaku, bersikap, kuat, lilin, malah, melampaui, mengingkari, menyembah, sombong, tetap, untuk menyembah, wax, yaitu

Example(s)

hes here having his chest waxed, not because hes very vain,
dia mencukur dadanya, bukan karena dia sombong,
Ice cover waxed and waned.
Lapisan es berkembang dan berkurang.
A freshly waxed car, the water molecules slump
Mobil yang baru digosok, molekul airnya menurun
or can of waxed leather
atau dapat dari kulit lilin
can of waxed leather called
dapat dari kulit lilin disebut
of waxed leather called also
dari kulit lilin disebut juga
iblis he waxed proud and
iblis dia menyombongkan diri dan
a waterproof waxed cloth once
kain wax tahan air pernah
a waterproof waxed cloth
kain wax tahan air yang
cardboard waxed paper silk etc
kardus kertas lilin sutra dll
except iblis he waxed proud
kecuali iblis dia menyombongkan diri
and you waxed proud and
lalu kamu menyombongkan diri dan
metal plastic cardboard waxed paper
logam plastik kardus kertas lilin
waxed proud and was
menyombongkan diri dan adalah dia
plastic cardboard waxed paper silk
plastik kardus kertas lilin sutra
waxed leather called also black
wax kulit juga disebut black
who waxed proud shall say
yang menyombongkan diri menjawab sesungguhnya
that waxed proud nay but
yang menyombongkan diri tidak sebenarnya
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix