Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Indonesian to English
berkhianat sell down the river
berkhianat
please wait
by Xamux Translate
bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat
that i did not betray
berkhianat kepadamu maka sesungguhnya mereka
thee o messenger they
itu bermaksud hendak berkhianat kepadamu
try to deceive you
kedua isteri itu berkhianat kepada
they were false to
lalu kedua isteri itu berkhianat
but they were false
maka sesungguhnya mereka telah berkhianat
so indeed they acted unfaithfully
margot fonteyn dan yang berkhianat
margot fonteyn and who defected
membela orang orang yang berkhianat
plead for those who betray
menyukai orang orang yang berkhianat
like the treacherous
menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan
zalimun wrong and evil doers
orang orang yang berkhianat dan
of such as betray their
orang orang yang selalu berkhianat
him who betrays trust
orang yang selalu berkhianat lagi
who betrays trust and
pandangan mata yang berkhianat dan
covert glance and
selalu berkhianat lagi bergelimang dosa
are treacherous and sinful