Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
gerak maju ahead motion
gerak maju dan cepat, tali untuk melatih kudalunge
gerak maju
please wait
by Xamux Translate
alam semesta untuk bergerak maju
the universe to move on
alasan untuk bergerak maju dengan
cause to move forward with
amon itu bergerak maju dan
ammonite went up and
anda tetap bergerak maju walaupun
you kept moving ahead
atau bergerak maju kemajuan proses
or moving forward progress process
atau bergerak maju untuk memeriksa
or moving forward to check
atau kendaraan bergerak maju dalam
or vehicles moving ahead in
awal atau bergerak maju untuk
starting or moving forward to
banyak raja akan bergerak maju
many kings are stirring
belakang dan gerak maju dari
back and forward motion of
berdenyut bergerak maju dan mundur
throb move back and forth
berdiri tanpa bergerak maju atau
standing without moving forward or
bergerak maju dalam ruang untuk
move forward in space to
bergerak maju dan lulus kembali
move forward and pass back
bergerak maju dan memukul seluruh
moved out and smote all

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z