Indonesian to English
kongsi partnership, group
kongsi
please wait
by Xamux Translate

Sinonim

  1. konsorsium
    (asosiasi, klub, liga, perkongsian, serikat, sindikat)
  2. maskapai
  3. perseroan
  4. perusahaan
  5. perkumpulan
  6. persekutuan
  7. perserikatan
kongsi aktifactive partner
agnelli sebuah perkongsian terbatas yang
agnelli a limited partnership that
dalam perkongsian terbatas tersebut yang
in the limited partnership which
giovanni agnelli sebuah perkongsian terbatas
giovanni agnelli a limited partnership
kongsi musik itunes lagi ini
itunes music shares anymore this
perkongsian terbatas tersebut yang akan
the limited partnership which will
terkongsi melalui jaringan lokal anda
shared over your local network
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix