Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
masalah biasa yang berulang-ulang matter of course
masalah biasa yang berulang-ulang
please wait
by Xamux Translate
masalahproblem, complication
biasausual, used to, ordinary
yangnominalizing particle
berulanghappen, again, recur
ulangfrequent, repeteadly

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z