Indonesian to English
mengimbangkan balance, keep in balance
mengimbangkan
please wait
by Xamux Translate

Sinonim

  1. memadankan
    (membandingkan, menganalogikan, menimbang-nimbang, menyamakan, menyepertikan, memadu, memadukan, mencocokkan, mengharmoniskan, menyelaraskan, menyerasikan, menyesuaikan)
  2. mematutkan
  3. menjajarkan
  4. menyamakan
  5. menyelaraskan
  6. menyepadankan
  7. menyesuaikan
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix