Indonesian to English
perayaan celebration
perayaan
please wait
by Xamux Translate

Sinonim

  1. keramaian
    (kegembiraan, kemeriahan, majlis, peralatan, perayaan, pesta, upacara)
  2. keriaan
  3. perjamuan
  4. perjumpaan besar
  5. pesta
perayaan 400 tahunquatercentenary
perayaan pengenalanrecognition event
perayaan ultah ke duaratusbicentenary

Related Word(s)

anniversary, appointed, celebrate, celebrating, celebration, celebrations, commemoration, day, eve, feast, feasts, festal, festive, festivities, fiestas, leaving, observances

Contoh

Ini menyebabkan perayaan besar di ruang kendali.
It caused immense celebration in the control room.
benar-benar sebuah perayaan
was really a celebration
Mereka meminta saya membuka perayaan ulang tahun ke-50 di tahun 2004.
They asked me to open their 50th anniversary show in 2004.
penginapan, El Grito, hari perayaan orang mati,
the posadas, El Grito, the Day of the Dead,
Lalu ada perayaan global dan kita sebenarnya mulai -- Anda tahu
And we have global celebrations, and we've actually started to -- you know,
sebuah perayaan Thanksgiving <em>Agile</em>,
an Agile Thanksgiving,
Sutherland mengatakan bahwa itu adalah perayaan Thanksgiving yang terbaik yang pernah dialaminya.
Sutherland said it was the best Thanksgiving ever.
adalah rekaman dan perayaan dari masa lalu kita
are a record and celebration of our past,
untuk perayaan dan persatuan.
of celebration and unity.
pada puncak perayaan
at the height of the festivities
perayaan bagi arkeologi,
hurrah for archeology,
Ketika ia mengadakan perayaan besar di Persepolis,
When he has his great celebrations in Persepolis,
dan menjadi bagian dari perayaan-perayaan besar
and is part of those great celebrations
Saya di sana untuk meliput perayaan 25 tahun
I was there covering the 25th anniversary
Pada perayaan 20 tahun Tiananmen
On the 20th anniversary of Tiananmen
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix