Indonesian to English
ucapan selamat congratulation
ucapan selamat
please wait
by Xamux Translate

Related Word(s)

congratulation, congratulations, congratulatory, peace, welcome

Contoh

dan mereka mengatakan bahwa mereka menerima ratusan telepon ucapan selamat.
and they tell me that they receive hundreds of calls congratulating them.
Tolong sampaikan ucapan selamat dari saya untuk tim anak-anak ini."
Please congratulate your children's team from my side."
Akan kudapatkan ucapan selamat pagi semua orang.
I'll get everyone's good mornings.
bagi mereka memberikan ucapan selamat
to them congratulating
bersukacita bersama sama ucapan selamat
rejoicing together congratulatory
dengan mereka surat ucapan selamat
with them letters of congratulations
dengan penghormatan dan ucapan selamat
a greeting and peace
dikatakan salam sebagai ucapan selamat
will be peace a word
gratulating atau felicitating ucapan selamat
gratulating or felicitating congratulation
gratulation atau sukacita ucapan selamat
gratulation or joy congratulatory
hadiah dan ucapan selamat telah
gifts and congratulations are already
kepada saya ucapan selamat tinggal
my goodbyes to
memberikan ucapan selamat kepada mereka
congratulating them
menghormati ucapan selamat atau untuk
respect or congratulation to
pada ucapan selamat tinggal kepada
of saying good bye to
para malaikat dengan ucapan selamat
the angels will welcome
persetujuan menghormati ucapan selamat atau
approbation respect or congratulation
salam sebagai ucapan selamat dari
greeting from a
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix