Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Indonesian to English
wakaf property donated for religious or community use, religious foundation
wakaf
please wait
by Xamux Translate
nilai yang sama kualitas wakaf
the same rank quality endowments
yang sama kualitas wakaf karakter
same rank quality endowments character