Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
English to Indonesian
may now be sekarang boleh
may now be
please wait
by Xamux Translate
and may now be poorer
sehingga sekarang menjadi lebih miskin

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z